De ce să participati?

  • Credem că învăţarea şi educaţia la toate nivelurile stau la baza dezvoltării şi progresului societăţii moderne. De altfel, cunoaşterea şi educaţia, indiferent de forme, întotdeauna au avut o influenţă importantă în devenirea, schimbarea şi progresul oricărei societăţi.

    În acest proces de devenire, cel mai important rol îl are individul, persoana, motivaţiile, efortul şi disponibilitatea acesteia de a învăţa şi de a se dezvolta. Societatea este un concept abstract pe când persoana este concretă. Ea poate decide şi acţiona.

    Dacă te interesează una din domeniile sau temele abordate în cadrul Conferinţei, noi iţi cream un cadru propice pentru transferul de know-how precum şi pentru networking.